Łódzki[a] Programista[ka] Roku 2023

to nowy konkurs Łódzkiego Klastra ICT, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się łódzkich programistów. Konkurs jest skierowany do studentów i studentek łódzkich uczelni. W konkursie zostaną przyznane nagrody w kategorii Studenci dla studentów z najwyższą średnią ocen z przedmiotów związanych z programowaniem.

UCZESTNICY KLASTRA

Organizator: Łódzki Klaster ICT