Zwycięzcy 2023

Zwycięzcy w kategorii STUDENT

Anna Walczak

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 

Tomasz Woźniak

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

Bartłomiej Płóciennik

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Urszula Nebelska

Wydział Matematyki i Informatyki

Sebastian Gładki

Instytut Technologii Informatycznych

Organizator: Łódzki Klaster ICT