Zwycięzcy 2022

Kategorie OPEN

#Local Engagement

Arkadiusz Zieliński

WatchLine Lodz

Maciej Zieliński

#Open Source

Maciej Krasuski
Kamil Bożyk
Mariusz Rubach
Paweł Szafer

#Knowledge Sharing

Rafał Legiędź

Kategoria STUDENCI

Adrian Kucharski

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 

Mateusz Zawisza

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

Mateusz Pieczyński

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kacper Pałczyński

Wydział Matematyki i Informatyki

Piotr Katolik

Instytut Technologii Informatycznych

Organizator: Łódzki Klaster ICT