Łódzki[a] Programista[ka] Roku 2022

to nowy konkurs Łódzkiego Klastra ICT, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się łódzkich programistów. Konkurs jest skierowany do studentów i studentek łódzkich uczelni oraz pracowników łódzkich firm IT. W konkursie zostaną przyznane nagrody w kategorii Studenci oraz w kategorii Open – otwartej dla wszystkich profesjonalistów z łódzkich firm IT.

KATEGORIE KONKURSOWE

Local Engagement

Nagroda w tej kategorii zostanie przyznana osobie lub zespołowi osób zaangażowanemu w projekty IT związane z Łodzią lub regionem łódzkim lub projekty o charakterze lokalnym realizujące co najmniej jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przy wyborze wyróżniających się projektów, rozwiązań lub usług pod uwagę będą brane tylko te aktywne w 2022 roku. Ocenie będą podlegały projekty/usługi/rozwiązania, które powstały w ramach działalności podmiotów zatrudniających uczestników konkursu lub poza nimi.
Open Source

Nagroda w tej kategorii zostanie przyznawana osobie lub zespołowi osób za wkład i rozwój kodu źródłowego projektów publicznie udostępnianych w ramach jednego z ogólnodostępnych systemów takich jak np. Bitbucket, Gitlab, Github. Zgłoszone projekty będą oceniane pod kątem ich użyteczności oraz popularności. Wyznacznikiem popularności projektu będą między innymi: ocena użytkowników, liczba commit’ów, liczba fork’ów (bądź ich odpowiedników), liczba osób rozwijających dany projekt. Przez wkład i rozwój rozumie się kod/funkcjonalność zintegrowaną do bazowej linii rozwojowej (np. przez pull request) Ocenie będą podlegały projekty aktywne w 2022 roku.

Knowledge Sharing

Nagroda w tej kategorii zostanie przyznawana osobie lub zespołowi osób za zaangażowanie w dzielenie się wiedzą i budowanie kompetencji w łódzkiej społeczności danej dziedziny IT. Pod uwagę będą brane będą takie formy zaangażowania, jak organizowanie otwartych warsztatów i konferencji, wystąpienia w czasie takich wydarzeń, aktywność w serwisach typu StackOverflow, a także udział w wydarzeniach organizowanych w ramach łódzkich społeczności technologicznych z obszaru programowania (takich jak np.: JUG Łódź, Geek Girls Carrots, Łódzka Grupa Profesjonalistów IT & .NET). Ocenie będzie podlegała działalność prowadzona w 2022 roku.

UCZESTNICY KLASTRA

Organizator: Łódzki Klaster ICT