Kapituła konkursu Łódzki/a Programista/ka Roku 2022

Przewodniczący Kapituły Konkursu

p_strumiłło
prof. Paweł Strumiłło, Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju, Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster

Skład Kapituły Konkursu

Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
dr Przemysław Fabjanowski, Dyrektor Centrum Współpracy z Otoczeniem, Uniwersytet Łódzki
Krzysztof Fintzel, Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
prof. Krzysztof Przybyszewski, Prodziekan ds. Cyfryzacji, Społeczna Akademia Nauk

Organizator: ICT Polska Centralna Klaster